Personalitati din Romania - infoTravels.ro - informatii asupra atractiilor turistice din Romania. Prezentari ale tuturor zonelor turistice din Romania. - InfoTravels

Cauta in pagina
Du-te la conținut

Meniul principal :

Suntem o nație de oameni care au de toate, de la bogății subterane și peisaje incredibile, până la mari personalități pline de dăruire ce încă dăinuiesc peste veacuri prin intermediul gândurilor noastre. Acești oameni au avut o contribuție imensă atât la dezvoltarea țării noastre cât și la definirea identității naționale. Prin urmare, ei nu trebuie dați uitării, ci trebuie amintiți peste tot în lume de fiecare dată când avem ocazia. În continuare voi aminti doar o parte dintre aceștia, numărul lor e fiind mult mai mare în realitate.

Decebal (87 – 106) - cunoscut, alături de împăratul roman Traian, ca fiind unul dintre părinții poporului român, regele Daciei e renumit pentru calitățile sale militare și politice, dar mai ales prin intermediul războaielor purtate împotriva romanilor din anii 101-102 și 105-106. După construirea podului peste Dunăre de către Apolodor din Damasc, cel mai renumit arhitect al vremii, împăratul Traian a cucerit Dacia, iar Decebal, de teama de a nu fi capturat de viu s-a sinucis, ceea ce denotă o mare tărie de caracter alături de un puternic sentiment de patriotism. Mărturii ale luptelor daco-romane regăsesc pe Columna lui Traian, construită tot de către Apolodor din Damasc, dar și pe monumentul de la Adamclisi, județul Constanța.

Vlad Țepeș (1431 – 1476)
–  recunoscut pe plan international drept Dracula din cauza romanului Dracula al lui Bram Stoker, este de fapt cel mai crud domnitor al Țării Românești. Se spune că în timpul domniilor sale (3 la număr: 1448, 1456-1462 și 1476) orice infracțiune comisă era pedepsită cu trasul în țeapă. Cruzimea sa era atât de cunoscută încât una dintre legende spune că domnitorul a lăsat o cupă de aur la o fântână, iar cât timp a domnit, aceasta nu a fost furată. În timpul domniei sale, Țara Românească și-a obținut temporar independența față de Imperiul Otoman. Din cauza conflictelor cu negustorii brașoveni, aceștia l-au caracterizat, propagandistic, ca pe un principe cu metode de o cruzime demonică.

Ștefan cel Mare (1433 – 1504) – nu exită român care să nu fi auzit de acest nume și care să nu știe măcar un lucru despre domnitorul Moldovei. Acesta a domnit vreme de 47 de ani, răstimp în care a purtat numeroase bătălii cu Regatul Poloniei, Regatul Ungariei, Imperiul Otoman și cu huni și tătari, acesta învingând de cele mai multe ori. Fiul lui Bogdan al II-lea a purtat bătălii celebre la Podul Înalt, Valea Albă și Codrii Cosminului. Se spune că după fiecare bătălie domnitorul Moldovei construia o biserică sau recodiționa altele printre acestea numărându-se Mănăstirile Putna și Voroneț. Grigore Ureche l-a caracterizat în Letopisețul Țării Moldoveiastfel: “Fost-au acestu Ștefan vodă om nu mare la statu, mânios și de grabu vărsătoriu de sânge nevinovat; de multe ori la ospețe omoria fără județu. Amintrilea era om întreg la fire, neleneșu, și lucrul său îl știia a-l acoperi și unde nu gândiai, acolo îl aflai. La lucruri de războaie meșter, unde era nevoie însuși se viriea, ca văzându-l al săi, să nu să îndărăptieze și pentru aceia raru războiu de nu biruia. Și unde biruia alții, nu perdea nădejdea, ca știindu-să căzut jos, să rădica deasupra biruitorilor.”

Mihai Viteazu (1558 – 1601) –  a înfăptuit pentru o scurtă durată în anul 1600 prima unire a celor trei provincii românești. Denumit și Ban al Craiovei, domnitorul Țării Românești a purtat numeroase bătălii cu Imperiul Otoman, dintre care le putem aminti pe cele de la Nicopole, Sadova, Călugăreni, Șelimbăr, Mirăslău și Gurăslău. O curiozitate despre Mihai Viteazu o reprezintă faptul că acesta a fost ucis mișelește pe Câmpia Turzii de către generalul Gheorghe Basta, capul fiindu-i  depus apoi la Mănăstirea Dealu. Pe lespedea sa de piatră de la mormânt stă scris: “Aici zace cinstitul și răposatul capul creștinului Mihail, Marele Voievod, ce au fost domn al Țării Românești și Ardealului și Moldovei.”

Diaconul Coresi (d. 1583)
–  este un diacon, tipograf și traducător originar din Târgoviște și stabilit mai târziu la Brașov. Acesta ocupă locul cel mai de seamă în rândul tipografilor români, deoarece el a tipărit prima carte în limba română, iar prin intermediul  activității sale tipografice a nivelat calea introducerii limbii române în cultul liturgic și a ajutat la formarea limbii literare unitare.

Constantin Brâncoveanu (1654-1714)
– domn al Țării Românești în 1688-1714, a fost un mare boier care a avut o contribuție excepțională pentru înflorirea culturală a Țării Românești și pentru dezvoltarea vieții spirituale. Astfel, în cei 26 de ani de domnie, Brâncoveanu a administrat avuțiile țării și a instaurat o epocă de prosperitate și pace. Creator al stilului arhitectural brâncovenesc, Constantin a îmbinat stilul neo-bizantin și ideile inovatoare ale renascentismului italian într-un nou stil, a inițiat construcția unor numeroase lăcașe religioaseși laice și și-a asumat rolul protector al tiparului și școlilor din Țara Românească, dar și din Transilvania.

Dimitrie Cantemir (1673 – 1723)
– autor, cărturar, enciclopedist, etnograf, geograf, filozof, istoric, lingvist, muzicolog, om politic şi scriitor roman. Acesta s-a născut în localitatea Silişteni din județul Vaslui, dar la vârsta de 15 ani a fost nevoit să plece la Constantinopol ca zălog al tatălui său pe lângă Înalta Poartă urmând ca în 1710 să devină domnitor al Moldovei pentru o scurtă vreme. Acesta a fost primul român ales membru al Academiei din Berlin în 1714 și e recunoscut în general pentru opera Descrierea Moldovei (Descriptio Moldaviae) scrisă în limba latină la cererea Academiei din Berlin. Pe lângă Descrierea Moldovei, acesta a mai scris: Compendiolum universae logices institutionis (Prescurtare a sistemului logicii generale), Monarchiarum physica examinatio (Cercetarea naturală a monarhiilor), Sistema religiei mahomedane, Cartea științei muzicii.

Petrache Poenaru ( 1799-1875) – a fost un pedagog, inventator, inginer și matematician român de excepție, un membru deosebit al Academiei Române. Numele său se leagă de brevetarea primul toc rezervor din lume. Fiind, de asemenea, și primul român care a călătorit cu trenul, Petrache Poenaru a adus și contribuții învățământului românesc, fiind fondatorul Colegiului Național Carol I din Craiova. Pe lângă toate acestea, Petrache Poenaru a inițiat primul ziar românesc, Foaia de propagandă, și a participat la Revoluția din 1848.

Ion Creangă (1837 – 1889)
– a fost unul dintre cei mai  mari scriitori români, fiind recunoscut mai ales pentru opera autobiografică denumită Amintiri din copilărie.De asemenea, el este este renumit și pentru poveștile și povestirile pe care le-a scris. Printre acestea se găsesc și următoarele: Capra cu trei iezi, Fata babei și fata moșneagului, Povestea lui Harap-Alb, Punguța cu doi bani, Ion Roată și Cuza-Vodă, Ursul păcălit de vulpe.

Badea Cârțan (1849-1911)
– cioban simplu originar din Cârțișoara a fost țăranul român care a luptat pentru independența românilor din Transilvania, distribuind cărți românești, aduse clandestin din România, la sate. Cunoscut și pentru călătoria sa pe jos  la Roma pentru a vedea cu ochii săi Columna lui Traian și mărturiile cu privire la originea latină a poporului român, Badea Cârțan a fost țăranul care s-a înrolat voluntar în Războiul de Independență al României, a luptat pentru unirea românilor din Transilvania cu Vechiul Regat, dedicându-și întreaga viață acestui obiectiv.

Mihai Eminescu (1850 – 1889) – este cel mai mare poet al nostru. În ciuda faptului că a avut o viață extreme de scurtă, de numai 39 de ani, Eminescu a lăsat moștenire neamului românesc o adevărată comoară literară, operele sale putând fi puse pe același nivel cu cele ale marilor scriitori ai lumii. Eminescu s-a născut la Botoșani, dar a reușit să își facă studiile în străinătate la Viena și Berlin pentru ca mai târziu să se reîntoarcă în țară. Consider că viața geniului eminescian nu poate fi rezumată în câteva rânduri, ci trebuie analizată într-un mod mult mai amănunțit. Printre operele sale de seamă putem să le enumerăm pe următoarele: O, rămâi, Revedere, Luceafărul, Povestea codrului, Venere și Madonă, Scrisoarea I, Scrisoarea II, Scrisoarea III, Scrisoarea IV

Nicolae Iorga (1871 – 1940) – o adevărată enciclopedie. Nicolae Iorga, copilul minune s-a născut la Botoșani, la fel ca Mihai Eminescu, a absolvit Universitatea din Iași într-un singur an cu diploma “magna cum laude”,urmând ca  la vârsta de 23 de ani să își dea doctoratul după ce își finaliza studiile la Universitățile din Paris și Leibnitz. Acesta a avut o intensă activitate științifică, scriind 1003 volume, 12755 articole și studii și 4963 recenzii, aceasta culminând cu Istoria României, în zece volume.

Constantin Brâncuși (1876 – 1957)
– s-a născut în satul Hobița din județul Gorj devenind mai târziu sculptor de renume mondial. A ajutat la înnoirea limbajului și viziunii plastice în sculptura contemporană și a fost declarat postum membru al Academiei Române. Cele mai multe opere le-a creat la Paris, iar în țară se pot admira în municipiul Târgu Jiu Poarta Sărutului, Masa tăcerii și Coloana Infinitului. Sculptorul a lăsat prin testament statului român toate operele sale create de-a lungul timpului, dar din cauza viziunii comuniste care îl credea pe Brâncuși un reprezentant al burgheziei decadente acestea au fost refuzate, ele fiind refuzate și cedate statului francez. Din mâinile meșterului au mai ieșit Domnișoara Pogany, Bustul lui Gheorghe Chitu, Capul lui Laocoon, Ecorseul, Carol Davila.

George Enescu (1881 – 1951)
– este considerat a fi cel mai mare muzician român. Enescu a fost compozitor, dirijor, violonist, pianist și profesor. A susținut numeroase concerte atât în străinătate, cât și în țară la Castelul Peleș unde Regina Elisabeta îl primea în audiență. Una dintre camerele castelului îi poartă astăzi numele. De asemenea unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică clasică  de la noi din țară este denumit după celebrul muzician.

Aurel Vlaicu (1882 – 1913)
–  s-a născut în Binținți și este pionier al aviației române și mondiale. În anul 1909 a construit un planor și a efectuat numeroase zboruri cu acesta, urmând ca în 1910 să își construiască primul avion ce a zburat fără modificări, iar în anul imediat următor a primit 5 premii memorabile la mitingul aerian de la Aspern, Austria. Sârșitul său a fost unul tragic căci Aurel Vlaicu a murit într-o încercare nereușită de a traversa Munții Carpați. Astăzi comuna Binținți, în semn de respect, îi poartă numele.

Smaranda Brăescu (1897-1948) – prima femeie pilot din România, este reprezentanta și a titlurilor de prima femeie parașutist brevet din România, campioană europeană la parașutism (1931) și campioană mondială (1932). Smaranda s-a remarcat prin curaj, perseverență și pasiune pentru pilotaj și parașutism, fiind și una dintre puținii instructori parașutiști militari.

Sarmiza Bilcescu (1867 - 1935) -
Numele Sarmizei Bilcescu apare in dictionarul femeilor care ar trebui onorate, pe site-ul women-philosophers.com. A fost prima romanca avocat, prima femeie din Europa care a obtinut licenta in drept la Universitatea din Paris si este prima femeie din lume Doctor in drept. In acele vremuri, accesul femeilor in astfel de domenii era aproape de neconceput, insa tanara romanca a reusit sa sparga barierele prejudecatilor si ale sexismului si sa se inscrie la Facultatea de Drept din Paris. In anul 1890 Sarmiza este prima femeie care isi sustine teza de doctorat in drept, la Sorbona. Este prima femeie avocat din Europa. Ea a elaborat de asemenea, o teorie feminista.

Virginia Andreescu Haret (1894 - 1962) -
Virginia a fost nepoata marelui pictor roman Ion Andreescu si, dupa ce a trecut printr-o copilarie dura, ramasa orfana la varsta de 9 ani si fiind nevoita sa aiba grija de cei trei frati, a devenit prima femeie arhitect din lume dupa ce, la varsta de 18 ani a intrat prima, la Scoala Superioara de Arhitectura din Bucuresti. In acelasi timp, a studiat si la Academia de Arte Frumoase. Numeroasele ei acuarele au devenit parte din colectia Bibliotecii Academiei Romane iar lista proiectelor sale arhitecturale este lunga si impresionanta (de ex. Cladirea Colegiului Dimitrie Cantemir-Bucuresti, Institutul Medical Bucuresti, Colegiul Gheorghe Sincai, Latura administrativa a Aeroportului Baneasa, Biserica ortodoxa Ghencea, etc.). A fost prima femeie care a atins gradul de inspector general in arhitectura. Intre cele doua razboaie mondiale a reprezentat Romania la congresele internationale de arhitectura de la Roma, Paris, Moscova si Bruxelles. A fost sotia lui Spiru I Haret, fiul ministrului Educatiei Publice sub Carol I devenind astfel, Doamna Virginia Haret.

Sofia Ionescu (1920 – 2008) -
Prima femeie neurochirurg din lume. “Marea intalnire cu neurochirurgia, un domeniu nou in epoca, avea sa se petreaca la 15 octombrie 1943, cand a devenit intern la Spitalul nr. 9 din Bucuresti. Prima operatie pe creier avea sa o realizeze in 1944. O supuratie la deget il impiedica pe doctorul Bagdasar sa opereze un baietel adus in coma la spital. Sofia Ionescu, singura care ar fi putut sa opereze in acel moment, a acceptat provocarea de a face prima sa interventie chirurgicala pe creier, la varsta de 24 de ani, mai scrie Jurnalul National. A fost medic neurochirurg vreme de 47 de ani la Spitalul nr. 9, formand o extraordinara echipa cu Ionel Ionescu, Constantin Arseni, sub indrumarea profesorului Dimitrie Bagdasar. Cei patru au format prima echipa de neurochirurgie din Romania, asa-numita "echipa de aur", care a ajutat la dezvoltarea neurochirurgiei in Romania.

Hariclea Darclée (1860 - 1939) -
Privighetoarea din Carpati. Este una dintre personalitatile cele mai importante ale Romaniei. A fost soprana de renume international. Debuteaza intr-un recital de canto in 1881 pe scena teatrului din Braila, orasul sau natal. Pleaca la Paris unde este remarcata de Charles Gounod, care ii incredinteaza rolul Margaretei din opera sa Faust, rol cu care isi face debutul pe scena Operei, in anul 1888. Se pare ca tot Gounod a fost acela care i-a sugerat luarea numelui Darclée. In scurt timp, Hariclea Darclée cucereste publicul si devine preferata multor compozitori. Astfel, Giacomo Puccini compune pentru vocea ei Tosca, Pietro Mascagni Iris iar Alfredo Catalani La Wally. Hariclea Darclée s-a impus ca primadonna in marile teatre de opera de la Paris, Berlin, Florenta, Milano, Roma, Buenos Aires, Lisabona, Barcelona, Madrid, Monte Carlo, Moscova si Sankt Petersburg, ofera informatii Enciclopedia online Wikimedia. In prezent, in memoria marei artiste, soprana Mariana Nicolesco a infiintat la Braila Festivalul International de Canto "Hariclea Darclee".

Martha Bibescu (1889-1973) -
Este cea mai importanta femeie a culturii romane din toate timpurile. Alaturi de printesa Ana de Noailles, din familia Brancoveanu, de Iulia Hasdeu si de Elena Vacarescu, dar mai tanara decat ele, Martha Bibescu inchide mica si superba galerie de domnite cu sange albastru si minte sclipitoare care au onorat istoria Romaniei la cumpana dintre secolele al XIX-lea si al XX-lea, scrie site-ul www.psychologies.ro. Martha Bibescu isi publica in Franta prima sa carte: Les Huit Paradis (1908), volum care a fost premiat de catre Academia Franceza. Acest volum va deschide seria unei opere impresionante scrie Wikipedia, din care nu vor lipsi romanele de inspiratie autobiografica sau istorica, evocari ale unor personalitati din trecut sau contemporane, note de calatorie, versuri, poeme in proza, eseuri, cugetari, corespondenta, o serie de biografii istorice, semnate, in parte, sub pseudonimul Lucile Decaux.

Ana Aslan (1897 - 1988) a fost medic român specialist în gerontologie, academician din 1974, director al Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie (1958 - 1988). A evidențiat importanța procainei în ameliorarea tulburărilor distrofice legate de vârstă, aplicând-o pe scară largă în clinica de geriatrie, sub numele de Gerovital. Numeroase personalități internaționale au urmat tratament cu Gerovital: Tito, Charles de Gaulle, Hrusciov, J.F. Kennedy, Indira Gandhi, Imelda Marcos, Marlene Dietrich, Konrad Adenauer, Charlie Chaplin, Kirk Douglas, Salvador Dali. Ana Aslan a inventat (în colaborare cu farmacista Elena Polovrăgeanu) produsul geriatric Aslavital, brevetat și introdus în producție industrială în 1980.

Elisa Leonida Zamfirescu (1887 - 1973)
a fost o ingineră și inventatoare din România, șefă a laboratoarelor Institutului Geologic al României. A fost membră a Asociației Generale a Inginerilor din România și membră a Asociației Internaționale a Femeilor Universitare, unanim recunoscută drept prima femeie inginer din lume

Mircea Eliade (1907-1986) – a fost un celebru istoric al religiilor, scriitor de ficțiune, filozof și profesor omân la Universitatea din Chicago. Fiind autorul a 30 de volume științifice, opere literare și eseuri filozofice traduse în 18 limbi și a circa 1200 de articole și recenzii cu o tematică variată și foarte bine documentată. Ca istoric al religiilor, Mircea Eliade a pus accentul asupra conceptului de spațiu și timp sacruși a adus o vastă contribuție literaturii specializate din domeniu, urmând ca renumita Catedră de Istoria Religiilor de la Universitatea din Chicago să îi poarte numele.

Maria Tănase (1913-1963) – supranumită  Pasărea Măiastră, este o reprezentantă de seamă a muzicii populare românești din secolul XX. Repertoriul cântăreței a fost extrem de vast, înglobând cântece din toate regiunile României. Vocea Mariei a încântat o multitudine de suflete, iar prin intermediul turneelor internaționale artista a devenit cunoscută dincolo de plaiurile mioritice. Regină a cântecului popular, Maria Tănase a ilustrat prin intermediul cântecelor sale valorile autentice românești, fiind desemnată să reprezintă cântecul popular românesc la Expoziția universală de la New York din mai 1939.

Sergiu Nicolaescu (1930 – 2013) – a fost un regizor, scenarist, actor și politician român. Acesta e unul dintre oamenii cu care patria noastră se poate mândri căci a ajutat extrem de mult la dezvoltarea cinematografiei românești. A devenit cunoscut prin intermediul filmelor Dacii, Mihai Viteazul, Pistruiatul și  Nemuritorii.

Henri Marie Coandă (1886 - 1972) a fost un academician și inginer român, pionier al aviației, fizician, inventator, inventator al motorului cu reacție și descoperitor al efectului care îi poartă numele. A fost fiul generalului Constantin Coandă, prim-ministru al României în 1918. Efectul Coandă - Primele observaţii le face cu ocazia studierii primului avion cu reacţie din lume, Coandă 1910. După ce avionul decola, Henri Coandă observă că flăcările şi gazul incandescent ieşite din reactoare tindeau a rămâne pe lângă fuzelaj. Abia după peste 20 de ani de studii ale lui şi altor savanţi, inginerul român a formulat principiul din spatele aşa-numitului efect Coandă, numit astfel de profesorul Albert Metral.

Dumitru Prunariu (n. 1952)
– este primul cosmonaut român, devenind în 1981 primul nominalizat în cadrul zborului spațial româno-sovietic, alături de cosmonautul sovietic colonel Leonid Popov. În urma zborului, a devenit inspectorul-șef pentru activități aerospațiale în cadrul Comandamentului Aviației Militare și apoi al Statului Major al Aviației și Apărării Antiaeriene, funcție pe care a deținut-o până în 1998. Prin efectuarea zborului cosmic în 1981, Dumitru Prunariu a fost cel de-al 103-lea pâmântean care a ajuns în spațiu, iar România a devenit a noua țară din lume care și-a promovat capacitatea științifică în spațiu prin intermediul unui cosmonaut propriu.

Nadia Comăneci (n. 1961)
– reprezintă întruchiparea perfecțiunii în lumea gimnasticii deoarce a fost prima gimnastă din lume care a primit nota 10. La Jocurile Olimpice de la Montreal au arătat nota 1,00 pentru Nadia Comăneci pentru că nu puteau să afișeze nota 10. Nadia Comăneci este unul dintre motivele pentru care ar trebui să ne mândrim că suntem români.

Ilie Năstase (n. 1946)
-
a fost numărul 1 al tenisului mondial de două ori, în 1972 şi 1973 şi a câştigat la simplu (ex. US Open în 1972, French Open în 1973) şi la dublu (ex. Wimbledon în 1973, French Open în 1970 şi US Open în 1975, Masters-ul în 1971, 1972, 1973 şi 1975) cam tot ce se putea câştiga drept turneu de Mare Şlem la acea dată. Tot legendare au rămas şi la fel de glorioasele sale mari înfrângeri: la Wimbledon de două ori, în 1972 vs. Stan Smith şi în 1976 vs. Björn Borg sau cea din faţa lui Stan Smith în cea de-a treia finală de Cupă Davis de la Bucureşti din 1972. Într-o perioadă în care tenisul încetase să mai fie jocul aristocratic al gentlemanilor, devenind o industrie globală, Ilie Năstase, copilul teribil, "talentat, impetuos şi rebel incurabil" din Carpaţi uimea pe toată lumea nu doar cu incredibilele sale lovituri, dar şi cu glumele şi năzbâtiile sale din arenă, total opuse rigidităţii sistemului din care provenea.

Gheorghe Hagi (n. 1965)
– supranumit regele fotbalului românesc și Maradona din Carpați, a debutat la vârsta de 17 ani la Farul Constanța. A câștigat trei titluri de campion al României, două Cupe și Supercupa Europei și a jucat la echipe precum Steaua Bucuresti, Real Madrid, Brescia, FC Barcelona și Galatasaray Istanbul. Sursa: Mocanita cu idei, garbo.ro

 
Înapoi la cuprins | Înapoi la meniul principal